Under mitten av juni är svenska konstnären Magdalena From Delis aktuell med ett nytt offentligt verk i Norge. Hennes konstnärliga utveckling har spirat i takt med de unika förutsättningarna som skapats kring henne på ön Stord i Norge.

– Hade jag bott i en storstad där mycket handlar om vad som är hajpat och attraktivt för köpare hade jag fått arbeta på helt andra sätt, säger Magdalena From Delis.

Tron på styrka, utrymme och frihet i konsten har fått utlopp i Magdalena From Delis konstnärskap. Den uppslutning som finns kring henne på ön Stord i Norge har bidragit till ett framåtsträvande konstnärsskap och en utveckling av Street art-genren med abstrakta uttryck som går utanför mallen.

– När en hel ö och region backar upp på ett otroligt sätt blir det väldigt speciellt. Det har medfört att jag har kunnat göra konst i alla former och på ett väldigt kompromisslöst sätt. Det handlar om tid, kapital och projekt – där Kulturhuset har spelat en viktigt roll; det är också alltifrån träleveranser till folk som ringt och sagt att de har en vägg som jag kan använda. Det är både det lilla och det stora som skapar möjligheter och som bidrar till att jag kan vara trogen mig själv och mitt sätt att arbeta.

Magdalenas verk skapas ofta i stora rum med golv, väggar eller tak som yta. Idag är många av verken beställningar från industrin eller kommunen. Även företag finns bland beställarna vilket också har sporrat till kreativa workshops där anställda blivit medskapare av konstverken.

– Det bästa är när folk säger ”wow det här hade jag aldrig kunnat se framför mig”. Det är fint att föra kreativiteten vidare till en kund och låta den slås av konstens befrielse och storheten – inte bara av rummet.

Vid sidan av den stöttande omgivningen har en viktig medskapande kraft varit Nathanael Larsson. Tillsammans utgör de Spinae Company och ligger bakom en rad verk som idag lever kvar i privata eller offentliga utrymmen. Genom att dra isär grundidéer och stimulera kreativiteten har de kunnat nå i mål med ett antal hyllade projekt – vilket i sig har skapat en dominoeffekt. Just nu är de aktuella med ett större, offentligt verk som lanseras inom kort. I nuläget är verket fortfarande hemligt.

– Det jag kan berätta om framtiden är att kulturmöten är något som jag verkligen kommer att satsa på. I en värld där så mycket styrs av kapital hoppas jag att konsten får lov att stimulera gränsöverskridningar, frihet och förståelse. Jag tror på större konstnärlig frihet än vad den kanske tillåts att ha idag och att konsten ska få finnas till för framtida generationer. Jag kommer att resa mer framöver och arbeta för att skapa möten i konsten.

Spinae Company

Magdalenas konstnärskap har spirat de senaste åren och flytten från Sverige var på många sätt en brytpunkt och ett nytt kapitel i en rad av konstnärliga uttryck. Dansen och scenen var länge en canvas för Magdalena. Samlade erfarenheter från att själv stå på scen och att jobba med ljusdesign kommer idag in i hennes bilder och projekt. Samtidigt kännetecknas hennes konst av lyhördhet inför samhället vi lever i – och skapande av bestående uttryck med harmoni och färger som tilltalar alla åldrar.

– Det är för mig en drivkraft att undersöka hur vi kan spegla vår samtid och vilka historier som har ett värde i framtiden. Det är alltid en balansgång och det är en övning i sig att använda sig av drivkrafter som inte är kommersiella. Nu när jag bor här på en ö så får jag mer tid till perspektiv och lugn – det hjälper.

Bakom varje bild finns det en text som Magdalena har inom sig – en text som uppstår i möten med människor – i det som blivit sagt eller osagt.

– För mig hör dans och konst ihop eftersom det går att beskriva det osagda, och det kan reflekteras i färger och strukturer. I dansen älskar jag det klassiska och det moderna. Jag älskar regler eftersom regler är trygghet, men också att bryta dem.

 

Läs mer på Spinae Company och se Magdalenas Instagram