Du kan inte ha mer än 16 bilder i din portfolio. Däremot kan du välja att byta ut bilder och lägga in nya under ditt medlemskap.