Du kan inte ha mer än 20 bilder i din Portfolio Premium eller mer än 10 bilder i din Portfolio. Däremot kan du välja att byta ut bilder och lägga in nya under ditt medlemskap.