Vi rekommenderar att du uppdaterar din portfolio 1-2 gånger om året. När det är dags mailar du dina ändringar till update@artportable.com.