För att vara med i en artikel hör du av dig till din konstkoordinator. Därefter bokas en tid för intervju in med vår journalist, som sedan skriver en personlig artikel om dig och ditt konstnärskap. Artikeln publiceras på Artportable.com samt på vår Facebook-sida.