Medlemskapet på Artportable innebär en möjlighet att nå ut och väcka intresse hos både konstälskare, andra konstnärer och konstköpare. Många konstnärer har som målsättning att sälja konstverk, andra fokuserar på att nå ut med ett budskap eller att göra sig ett namn i relevanta kretsar. Eftersom både mål- och förutsättningar ser så olika ut för olika medlemmar fokuserar vi inte specifikt på att få konstverk sålda. Det är därför vi inte heller tar provision på eventuella försäljningar. Däremot vet vi att många konstnärer har märkt av ett tydligt uppsving i försäljning i och med deras medlemskap, och det tycker vi är väldigt roligt!