fbpx

Rinette Andreasen

Konstnär


Om mig

Linjerna i mina målningar är minimalistiska och enkla – fast oregelbundna, böjda, och blandade linjer – vilket ger dem en dynamisk, smidig känsla av jämvikt. Målningarna görs i ett abstrakt, icke-figurativt idiom med fokus på linje, färg och form.
Verken saknar inneboende narrativ och symboliskt innehåll, och kommunicerar istället direkt genom sensoriska element och det omedelbart erfarna. Färgerna skiner med energi och vitalitet och gör verken pulserande. Ibland går jag loss med färger, andra gånger använder jag gamla jordfärgade pigment som Raw Sienna, Burnt Sienna, Raw Umber, Burnt Umber, Indian Red och Different Ocher.

Jag använder återvunna material, där jag läst deras historia och återupplivar dem på många sätt. Jag experimenterar med gamla dukar, föråldrade kartor, kopparstickningar, eller gamla partitur, alla med tydlig patina. Jag antar att jag kan kallas en #recycleartist. Jag har svaghet för gamla ramar, särskilt silver och guldpläterade med patina. Jag jobbar inom en slags ”organiserad röra” av färger, material och ramar.
Ofta bestämmer jag mig för att behålla och bevara det ursprungliga konstverket på baksidan av mina målningar för att bevara dess historia.

Jag har rest mycket och absorberat ljus och texturer som syns i mina målningar. Särskilt älskar jag vårt gamla sommarhus i Skagen där jag ljuset och ensamheten ger magnifika målningsförhållanden.

“If you want to know something about me-as an artist-look attentively at my paintings and there seek to recognize what I am and what I want”.

Autodidact Artist from Denmark

The lines in my paintings are minimalistic and simple -although irregular, curved and mixed with strait lines -conveying a sense of agility, dynamism and equilibrium. The paintings are created in an abstract, non-figurative idiom based on line, color and shape.

The works are devoid of narrative and without symbolic content, communicated directly through sensory elements and via immediate experience. The colors glow with energy and vitality and makes the work vibrant. Sometimes, I go wild with colors, other times I use ancient earth pigments such as Raw Siena, Burnt Siena, Raw Umber, Burnt Umber, Indian Red and different Ochres.

I use recycling materials of which I read their story and bring them to life again in numerous ways, experimenting, with ancient canvas, heterogeneous and obsolete maps, copper engravings, media coverage or old sheets of music…all revealing colors with patina. I suppose you can call me a #recycleartist. I have a weakness for old frames, especially silver and gold plated, with patina. I am working within a sort of “organized mess” of colors, materials and frames.

Often, I decide to keep and preserve the initial artwork on the flipside of my paintings to add to the story. I have travelled a lot and I have absorbed the light and textures which will illuminate and give depth to my paintings. Especially I love to go to our old summerhouse in Skagen where I find the light and the solitude to be magnificent painting circumstances.

“If you want to know something about me-as an artist-look attentively at my paintings and there seek to recognize what I am and what I want”.

Plats:

Österbro

Kontakt:

Kontakta

Se fler målningar:

Rinette Art

l

Teknik:

Akvarell, akryl, teckning

Inspirationskällor:

Färger och form

l

Aktuellt:

Tidigare utställning under 2019:

A/B Edvard Griegs Gade 3, 2100 København, DK (1 -31 maj 2019)

    Contact the artist

    Would you like to know more about a specific art work?

    Are you asking as a company, organisation or privately?
    Do you follow Artportable on social media?