fbpx

Kristina Grahn

Konstnär


Om mig

Jag har gått en 1-årig konstkurs på Folkuniversitetet i Stockholm, samt kvällskurser. Dessutom är jag uppvuxen bland oljefärger då min mor var självlärd konstnär. Därav blev det från början alldeles självklart att hålla på. Vilket jag också alltid gjort. Numera planerar jag sällan bilder utan låter dem växa fram utifrån de linjer och stämningar som kommer fram när jag arbetat med bakgrunder, strukturer och färgval. För färgerna väljer jag nogsamt. De är de som skapar dynamiken och kontrasterna, djupen och känslorna. Motiven är ofta framsprungna ur en slags dialog mellan mig och bilden. Eller, egentligen är det nog så att jag helt enkelt faller i trance, och upplever att bilden visar mig vad jag ska göra. Den brukar också tala om för mig när den är klar och vad den kostar. Ibland håller jag inte med, men jag har lärt mig att lyssna.

Jag är också präst i Svenska Kyrkan. Konst och även musik är mina extraspråk. Mitt behov av att uttrycka, gestalta, berätta – tycks outsinligt – vilket ibland skapar viss oreda bland mina papper.

Jag gläds när mina bilder talar till andra och särskilt spännande är det när de säger olika saker till olika personer. Det är så konst ska fungera menar jag. Som ett eget språk som kommunicerar med sådant som ligger strax under våra medvetanden.

Plats:

Örby, Västra Götaland, Marks Kommun

Kontakt:

Kontakta

Se fler målningar:

Instagram

Utbildning:

1-årig konstkurs på Folkuniversitetet i Stockholm, samt kvällskurser
l

Teknik:

Oljefärg

Inspirationskällor:

Motiven är ofta framsprungna ur en slags dialog mellan mig och bilden.
l

Aktuellt:

l

Artikel:

    Contact the artist

    Would you like to know more about a specific art work?

    Are you asking as a company, organisation or privately?
    Do you follow Artportable on social media?