Gunnel Arvidsson

Konstnär


Om mig

Samspelet i uttryck mellan akvarell och dikt är huvudfokus i mitt konstnärskap. Jag är också poet. I måleriet kommer färg och form som, klanger. Många akvareller är stämningsbilder. Jag har prövat mjölk och grönt te i stället för vatten. Spännande lyster och brytning av färgtonerna uppstod! Några år var jag besatt av indigo-färgen. Det blev ’En blå bok. En diktsamling med bilder’ (många bilder, några dikter). Med dikten vill jag ett nytt seende, en vidare horisont. Språket blir ett instrument för förändring.

Jag har arbetat med akvarell och dikt sedan slutet av 1980-talet. Jag tog små steg och fick stöd och uppmuntran genom stipendier från min hemkommun, Sundbyberg. 2014 fick jag Mäster Eckhart Sällskapets stipendium. I det litterära sällskapet Romantiska förbundet har jag en grupp som ger mig ständig poetisk inspiration.
Jag tycker om att möta en publik, få kontakt med människor genom konsten. Vid sidan om utställningar presenterar jag mitt arbete i kyrkor ochbibliotek. Jag berättar om mitt konstnärskap och läser poesi.

Plats:

Sundbyberg

Besök i ateljé:

Ja, Fredsgatan 3, Sundbyberg

Kontakt:

Kontakta

Utbildning:

Självlärd, 30 års praktik (Annan, 3 års forskarutbildning statskunskap)

Inspirationskällor:

Livet omkring mig, människor, natur: I några magiska ögonblick blir livet större än sig självt. Mina sinnen öppnas och jag förlorar mig själv i starka intryck. Jag vandrar mellan världar …

l

Teknik:

Framför allt akvarell. Har också börjat pröva jobba med oljepastell.

l

Aktuellt:

Jag är i slutfasen med arbetet på en ny samling dikt och akvarell, planerad utgivning våren 2019.
Nästa utställning planerar jag för hösten 2019. Jag tänker på den som ’MAMA’. Också i en utställning är det samspelet i akvarell och dikt jag
söker.

Kontakta Gunnel Arvidsson

15 + 11 =

Newcomers