fbpx

Christine Candolin

Konstnär


Om mig

Har sedan 1980-talet arbetat med rumspecifik konst och installationer.
Medvetandets evolution, människans vetande och hennes gestaltning av världen, -samt hennes handlande-, har som ämnen fascinerat mig sedan länge. Detta har således gjort starka innehållsmässiga avtryck också i mitt visuella arbete. Mina intressen har bl.a riktat sig till områden som filosofin, semiotiken, utvecklingspsykologin, hjärnforskningen, mm.
Dels undrar jag hur vi skapar och formar vår värld,
dels försöker jag förstå hur man förnimmer ; hur vårt inre, vår tid och vår kultur påverkar vårt sätt att se och uppleva. Detta kallar jag den pågående växelverkan mellan “sinnet och materiet”.
I allmänhet vill jag inte se människan och hennes omgivning som en objektiv, slutgiltig värld, utan vill betona den postmodernistiska vinklingen i det filosofiska tänkandet : att vår värld utvecklas i takt med hur vårt seende; vår kultur, samhälle och förnuft tillsammans utvecklas. Detta är en ständigt pågående process. Till denna växelverkan mellan sinnet och materiet hänvisade jag år 2008 i min utställning “ Matter & Light” vid Amos Andersons konstmuseum.
-Enligt filosofen Merleau-Ponty: “Att tolka och uttrycka ”det som är”, är en ändlös både för en filosof och en konstnär.
Mina installationer är allegoriska reflektioner av min upptäcktsfärd inom de ovan nämnda områden.

Plats:

Helsinki, Finland

Besök i ateljé:

Ja. Boka en tid med mig så jag är på plats

Kontakt:

Kontakta

Se fler målningar:

Instagram

Facebook

CCandolin

Utbildning:

Konstindustriella Högskolan (numera Aalto Universi) MagKonst
l

Teknik:

Installationer

Inspirationskällor:

Allt
l

Aktuellt:

Grupputställning Galleria Laterna Magica, Helsingfors

    Contact the artist

    Would you like to know more about a specific art work?

    Are you asking as a company, organisation or privately?
    Do you follow Artportable on social media?