fbpx

Christer Törnkvist

Konstnär


Om mig

Jag bor och lever mitt i Strömsholms landskap och upplever både årstidsväxlingar och människorna som finns där. Landskapet är för mig ett väsen som lever och förändras. Som människa är det något enastående jag känner inför det. Samtidigt har jag en oro inför framtida förändringar. Trots att jag vet det, att det har förändrats genom århundranden, så föds tankar hur det kommer gestalta sig framöver.

I mitt subjektiva eller personliga uttryck använder jag långsamma metoder för att göra handgjorda bilder. Upplagorna är små och väl genomtänkta. Genomgående är det analog fotografi och bilderna är skapade med gamla fotografiska processer anpassade för att fungera idag. Jag anser mig tillhöra en Art and Craft tradition. Det förhållningssättet innebär för mig en närhet och långsamhet för att jag skall kunna arbeta kreativt. De långsamma arbetssätten skapar ett tillstånd av en annan medvetenhet mellan det jag ser och avser.

I Trädens oro framställde jag negativet på plats i landskapet för att känna en samhörighet med mina motiv. Det kallas för våtplåt och framställs genom att skapa en tunnhinna av kollodium med salter på en glasskiva. Metoden utvecklades på 1850-talet. Bilderna gjordes på ett syrafritt 300 grams bomullslumppapper med en lika gammal metod koltryck som ger en lång vacker tonskala. Kolpulvret står då i samklang med träden. Bilderna är original som har storleken 220 x 310 mm och upplagan är begränsad till 5 stycken.

Lofoten – Det sublima uttrycker det vördnadsbjudande i landskapet. Det sublima utgör en underström från upplysningstiden i en romantisk naturuppfattning, där människan ställs inför naturens högre makt. Det är så jag upplever detta storslagna landskap. Bilderna är original fotogravyrer. De är tryckta i en gammal handdriven grafikpress med beständig koppartrycksfärg på ett syrafritt 300 grams grafikpapper. Storleken är 180 x 180 mm med en upplaga begränsad till 10 stycken.

Plats:

Strömsholm

Kontakt:

Kontakta

Se fler målningar:

Hemsida

Utbildning:

  • Fil. kand i konst
  • Tekn. Dr i tillämpad fysik
l

Teknik:

Genomgående är det analog fotografi och bilderna är skapade med gamla fotografiska processer anpassade för att fungera idag. Jag anser mig tillhöra en Art and Craft tradition.

Inspirationskällor:

Naturen

    Contact the artist

    Would you like to know more about a specific art work?

    Are you asking as a company, organisation or privately?
    Do you follow Artportable on social media?