Logo Artportable
background image

Ta ditt konstnärskap till nästa nivå!

2023-07-19

Har du redan gått målarkurser och konstutbildningar men känner att du fortfarande har svårt att nå dina mål, och att du saknar kunskaper som gör att du kan arbeta mer självständigt och professionellt med din konst?

Våra kurser riktar sig till alla typer av konstnärer, både nybörjare och professionella, och oavsett inom vilken teknik, stil och tema man jobbar. Med hjälp av unika modeller och arbetsmetoder får du de kunskaper som behövs för att kunna utveckla ett eget konstnärligt tema och en egen stil, och som gör att du kan höja den konstnärliga kvalitén och originaliteten i dina konstverk.

Du får även kunskaper som gör att du kan utveckla kvalitén på din arbetsprocess så att den blir mer kreativ, effektiv och konstruktiv, och där du kan utvärdera de konstnärliga kvalitéer som uppstår i ditt eget arbete. Kursen ger dig också verktyg att själv kunna ”felsöka” i ditt konstnärskap för att se vilka delar just du behöver justera för att kunna ta viktiga utvecklingssteg i din konst.

Våra kurser:

Basprogrammet – Utveckla en egen stil och ett eget tema (onlinekurs)

Kursen vänder sig till alla typer av konstnärer, från nybörjare till professionella, och oavsett inom vilken teknik, stil och tema man arbetar. Med basprogrammet får du unika kunskaper, modeller och metoder som gör dig mer medveten och självständig i ditt arbete, och som skapar helt nya förutsättningar för dig att kunna utveckla konstnärliga kvalitéer och originalitet i din konst.

Som nybörjare lägger du här en gedigen grund för hela ditt konstnärskap, där du får alla delarna att samverka med varandra och anpassas efter just Dig. Kursen är också ett viktigt komplement till den tekniska och praktiska kunskapen du får på förberedande konstskolor och målarkurser.

Om du redan jobbar mer eller mindre professionellt med din konst, så ger kursen dig värdefulla kunskaper som gör det möjligt att öka den konstnärliga kvalitén och originaliteten på din konst och på din arbetsprocess, och nya kunskaper som hjälper dig att ta viktiga utvecklingssteg och att nå dina mål.

– Gå kursen i din egen takt online på vår kursplattform.

– Lanseringspris: 3995 kr (åtkomst under 12 månader)

Handledningsprogrammet - Skräddarsydd handledning i alla delar av ditt konstnärskap

En omfattande utbildning med fokus på att utveckla alla delar i ditt konstnärskap - från att utveckla ditt konstnärliga tema, konstnärliga kvalitéer och originalitet, till att du får fördjupade kunskaper i hur du använder dig av specifika arbetsmetoder och arbetsprocesser anpassade till just ditt arbete.

Vi kommer även fokusera på att utveckla serier och kontexter i dina arbeten och hur du positionerar din konst i förhållande till andra konstnärer, samt hur du kan arbeta med gestaltning, presentation och kommunikation exempelvis i samband med utställningar.

Kursen syftar till att du ska kunna utveckla ditt konstnärskap som helhet, och bygga en gedigen grund för ett välfungerande konstnärskap.

- Kursstart sker löpande under året

- 8 individuella handledningsträffar inom 12 månader – begränsat antal platser

- Handledningsträffarna sker i Stockholm, eller via vår digitala plattform.

Besök ArtistLab Academys hemsida för mer information.

Kontakt: peter@artistlabacademy.com

Instagram

Facebook

 

 

Redaktion

Hitta din originalkonst på

link to artportable