Konstnären Dana Ingesson har deltagit i utställningar på Louvren i Paris och vunnit pris i Cannes för sin konstnärliga skicklighet och emotionellt rörande alster. Hennes tavlor utstrålar en slags gedigen nyfikenhet som kan liknas med ett barns, men Dana Ingessons tavlor är komplexa, levande verk som är utförda med en blandning av impulsivitet och försiktighet. Dana föredrar att hålla sig borta från penslar, och söker sig till alternativa tekniker och instrument under sin process. Hon går utanför ramarna och skapar akvareller med palettkniv. Palettkniven används vanligtvis inom akryl och olja. Personliga impulser och tankar styr händerna när hon arbetar och tillsammans med sin mänskliga nyfikenhet till livet syns också en modig konstnär som inte är rädd för att upptäcka nya aspekter av sig själv igenom sitt skapande.⁠

Samtida konst kan vara väldigt krävande, och en stor del av den visuella upplevelsen sker i betraktarens fantasi efter skapelsen av det fysiska verket. Varje verk är baserat på Danas upplevelser och tankar, där en aspekt som är väldigt viktig i hennes liv är naturen. Det finns inslag av naturliga former och tolkningar i verken, men sällan figurativa skildringar. För Dana handlar det mer om att fånga känslan av något som kanske är fysiskt och emotionellt gripande, eller något som befinner sig i ett egendomligt fysisk tillstånd, för att sedan skapa en allegorisk samtida avbildning av det. ⁠

Dana vill gärna att betraktaren ska kunna vila i hennes tavlor och leva sig in i en värld där gränserna mellan det abstrakta och det föreställande suddats ut. I hennes uttrycksfulla, kreativt förgyllda och abstrakta verk ställs betraktaren inför återkommande meditativa och katarsis-framkallande upplevelser.

Besök Dana Ingessons portfolio: https://artportable.com/artist/dana-ingesson/

Skribent: Camilo Karlsson