– Vi blir vi hela tiden matade med att hålla ett visst mått i våra liv. Man ska vara duktig på det ena och andra. Men med mitt målande kliver jag in i ett rum där sånt helt tappar betydelse.
Lise Lykke ser på målandet som en skön flykt från alla strukturer som livet kan fängslas av, och den konstnärliga flykten tar sig bortom förtståelighet och rakt ut i kosmos alla uttryck.

Det är vid första anblick enkelt att tro att konsten Lise Lykke får ur sig enbart är av abstrakt karaktär. Men som med så mycket annat krävs inte mer än några sekunders studerande för att fångas av djupet. Ett djup hon själv förklarar kommer från ett liv fångat av astrologi.
– Att måla betyder mycket, men framför allt är det något man inte behöver förhålla sig till. Det är en skönhet av uttryck. Jag brukar aldrig bestämma vem i världen ett visst verk skapas för, men det finns en frestelse i att framkalla en kontext av tankar man länge gått runt med.

Life Behind 100×140 cm

Upptäck fler av Lise Lykkes verk i hennes portfolio.

Danska konstnären Lise Lykke skulle hinna bli fyrtio år innan hon tog upp intresset med att måla. Det hela kom som en uppmaning från hennes astrologilärare, som då trodde starkt att hon satt på kreativa kunskaper – något hon själv inte ens hade reflekterat över vid det laget. Första verken i hennes register blev bilder som illustrerade astrologi och styrkan som ligger i planeterna och stjärntecknena i vårt solsystem. När hon väl hade börjat med motiven fanns det inga skäl att sluta så länge det kändes vettigt för henne själv. Konstverken blev allt mer som en kosmisk kärleksförklaring. Men om man frågar Lise Lykke själv, är just konst ett ordval hon hellre låter andra applicera på hennes handlingar än att prata om det med egna ord.
–  Jag vill låta andra få avgöra om det jag gör är just konst eller inte. Men det jag kan tolka från mitt målandet är att sammanförandet av konst och astrologi blev som en aha-upplevelse för mig. Plötsligt var det som att alla ostrukturerade motiv jag målat på pappret framför mig fick en djup, lockande och förståelig mening. Den förflyttningen i mitt skapande har därmed varit en väldigt viktig process. 

Red Life, 100×140 cm

Lise Lykke jobbar mest med akrylfärger på en stor duk och applicerar dem i fläckar, klumpar och slumpmässiga mönster. Motiven varierar från allt till små varelser som änglar och fåglar till sol, hav, berg, blommor och träd. Figurerna ser ofta ut att komma från ett avlägset förflutet eller helt enkelt en annan planet.

Vilka i konstens värld är dina förebilder?
– Jag tycker dansken Carl-Henning Pedersen målar helt fantastiska bilder och det syns nog på mina verk hur jag är inspirerad av honom. Vi har lite samma blå färger i våra motiv. Sen skulle jag säga att det är gamla konstnärer som skapat en helt ny stil som inspirerar mig mest, t.ex. Monet.