Det är från hans samiska identitet och sitt eget liv som norska Hjalmar Johnsen hämtar inspiration. I de intuitiva målningarna speglas hans samiska identitet bland annat genom färgvalen.
– Jag använder mig främst av de grundfärger som är vanligast förekommande i den samiska kulturen, så som blått, grönt och rött, säger Hjalmar.

Som konstnär föredrar Hjalmar att arbeta intuitivt och abstrakt, men är inte främmande för att kombinera detta med figurativt måleri med motiv som för tankarna till den samiska kulturen. Det intuitiva måleriet speglar det idésprudlande som Hjalmar hämtar sin kraft från till konsten. Så fort han får en idé vill han påbörja den.

– Jag växte upp i en samisk familj under en tid då norskifieringespolitiken var som starkast i Norge, det var bland annat förbjudet att tala samiska i den offentliga sektorn, säger Hjalmar. 

samisk abstrakt konst

Besök Hjalmar Johnsens portfolio här

Nu ser Hjalmar fram emot att ha en separatutställning vid Várdobáiki Samisk Senter som är ett samiskt kulturcentrum i Evenskjer, Norge. Várdobáiki fokuserar på den samiska kulturen samt konsten och idag har Hjalmar två konstverk permanent hängande på kulturcentrumet. Tidigare har han varit med och ställt ut vid fyra grupputställningar och debuterade som professionell bildkonstnär vid utställningen “Imprint”, på galleri Fengslet, Hønefoss år 2015.

Johnsen har alltid velat uttrycka sig kreativt. Sedan tidig ålder älskade han att rita och måla. Under ungdomens år sattes däremot måleriet på paus för att sedan bytas ut mot dans med dess fysiska konstnärliga uttryck. 

Han utbildade sig vid Statens Ballett Høgskole i Oslo. Efter en ryggskada i slutet av 80-talet var han tvungen att avsluta karriären som dansare. Livsomställningen var svår att acceptera. Efter att ha arbetat som miljöarbetare med personer med funktionsvariationer i flera år blev längtan efter ett annat konstnärligt uttryck påträngande. Hjalmar gick en utbildning i bildkonst vid Nydalen Kunstskole i Oslo under mitten av 2010-talet och fann målningskonsten ha det konstnärliga uttryck som han var ute efter. Nu blickar Hjalmar fram emot att etablera sig inom målarkonsten och arbetar alltjämt fram fler konstverk att ställa ut.

samisk sjö konst

Besök Hjalmar Johnsens portfolio här