Norska konstnären Torhild Frøydis Eid kombinerar abstrakta och figurativa motiv i akryl och mixed media. Hon experimenterar ständigt genom att blanda färger och testa nya tekniker. Färgernas många lager skapar liv, djup och spännande strukturer i verken. Att utvecklas som konstnär är ständigt i fokus och därför deltar Torhild aktivt i utbildningar av olika slag. 2018 tog måleriet fart på allvar och följande år deltog hon i hela sex utställningar. 28 juni visas hennes verk i en utställning arrangerad av Artportable på Skeppsholmen. 

Inspirationen kommer från natur, djur, människor och drömmar. Torhild hänger sig åt slumpen och följer skapandets flöde fritt, särskilt i de abstrakta verken. En målning förändras under arbetets gång och tar nya riktningar. Hennes oplanerade former och strukturer leder till att resultatet ofta upplevs som oväntat, överraskande och spännande. 

Färgvalen baseras på hennes egen energi för dagen. Hon upplever att starka varma färger har en positiv mental påverkan, samtidigt som de hjälper till att skapa stämning i målningen. Torhild önskar att hennes verk ska fungera som en motvikt till världens kaos och istället sprida glädje och positivitet. De färgstarka konstverken har blivit en stor passion som skänker avkoppling och glädje. Genom sina verk får hon utrymme att andas och detsamma önskar hon betraktaren. 

Besök Torhilds portfolio på Artportable: https://artportable.com/artist/torhild-froydis-eid/