Genom färgstarka, abstrakta verk förmedlar konstnären Elin Hansdotter sitt uttryck av en förstärkt verklighet. Upptäckarglädje, intuition och känslighet för olika slags intryck definierar skapandeprocessen där världen runt omkring oss förvandlas till något mer överraskande och livfullt. Ett nytt sätt att se på världen med andra ord – vilket Elin nu bjuder in oss till genom en utställning i Artportables showroom.

Abstrakt konst gömmer många möjligheter, tolkningssätt och upplevelser. För konstnären Elin Hansdotter har den här stilen kommit att bli ett sätt att gå i dialog med materialet. Ett sätt att samarbeta med sina intryck av färg och form, istället för att ha en bestämd slutvision för sin konst.

– Det här samarbetet är något som växer fram i varje bild, ett slags samskapande. Jag älskar färg och ibland kan jag få för mig vilka färger jag vill använda, provar med dem och helt enkelt ser vad som händer.

E. Hansdotter

Inspirationen kommer till Elin i själva skapandeprocessen, genom färgerna som avtecknar sig på duken. Men grundbulten till konsten ligger i upplevelsen av världen, från alla olika intryck som allt runt om oss sänder ut. Och det högst subjektiva i hur dessa intryck tolkas.

– Man kan väl säga att jag upplever saker väldigt starkt, jag är högkänslig. Då blir det ganska naturligt att jag översätter de här intrycken på ett förstärkt sätt. En slags augmented reality.

 Kan du berätta lite om verken du ställer ut nu?

– De flesta är nyare verk med olika uttryck och färgställning. Jag har valt ut dem för att de representerar natur – man kan väl säga att jag har omsatt mina intryck av naturen till de här uttrycken.

Elin Hansdotter

Även om konsten har haft en stor roll i Elins liv sedan barnsben var det först för några år sedan hon började ge mer plats åt sitt eget skapande i vardagen. Innan dess började hon skapa platser där andras kreativitet kunde få utrymme, bland annat genom att starta en förskola som riktade in sig på att använda de estetiska ämnena för lärande.

– Jag tror att barnens kreativitet har bidragit jättemycket till en upptäckarglädje. De har det här opretentiösa förhållningssättet till målande som gör att de blandar hej vilt, som de vill. De har ju inte de här begränsningarna eller föreställningarna om hur saker och ting ska vara. Det tror jag vuxna människor kan lära sig mycket av.

Hansdotter E.

Den här upptäckarglädjen har blivit central i Elins skapande, där utforskande av olika sätt, tekniker och medier får leda vägen. Hon beskriver sig som en generalist som gillar att titta på helheten istället för att nischa in sig på ett speciellt område. Måleri och abstrakt konst sätter inte upp några gränser utan öppnar snarare upp mer möjligheter för utforskande. Möjligheter som väcker just de känslor som Elin vill förmedla med sin konst – livslust, växtkraft, livsglädje och livsenergi.

 

Utställningen pågår v.42-43 på Åsögatan 176 i Stockholm.

Upptäck fler av Elin Hansdotters verk i hennes Artportable portfolio.