För henne är måleriet ett utryckssätt – för att beskriva det som inte är uppenbart: ”Ett ständigt flöde av inre och yttre bilder”


Konst är en slags poesi – det menar Gunnel Nirving Lönnroth som med sin både abstrakta och...