Kristina Ekberg Renström hyllar kvinnan genom sin konst – på Internationella kvinnodagen och alla andra dagar

Kroppspositivitet i form av oretuscherade kvinnokroppar, en önskan om att ändra synen på kroppar till ett subjekt snarare än ett objekt. Att sluta döma det fantastiska inre utifrån det yttre. Kristina Ekberg Renström talar öppet genom sin konst, där hon visar upp kroppar i olika former med en tanke om att åskådaren ska få en … Fortsätt läsa Kristina Ekberg Renström hyllar kvinnan genom sin konst – på Internationella kvinnodagen och alla andra dagar