Bildkonstnären Caroline Roberts finner inspiration i vardagens möten och händelser och blandar det med egna tankar. Caroline önskar att hennes målningar väcker en känsla i betraktaren, att det är samma känsla som hon själv har när hon målar är inte viktig. Det är tankeprocessen hon vill komma åt. Den som gör världen, människor och egna tankar begripliga. Eller obegripliga. Det är i görandet och tänkandet hon finner varandet och hon tror att konsten i alla former förankrar.

Caroline arbetar oftast i två olika lägen, ett där fokus ligger på kvinnor vars karaktärer hon fyller med en historia och bygger en identitet för. Hon vill att betraktaren ska få en relation till karaktärerna, att känna igen sig och fundera över vad karaktärer känner och tänker. Det andra läget är en lek med former och kompositioner där ett grafiskt tänkande ger realism i abstraktion. Det grafiska målar hon med akryl/vinyl medan hon annars oftast arbetar med olja eftersom det passar det stillsamma och trygga i motiven. Det hon gillar med klassiskt måleri är hur det kan vara tidlöst, suggestivt och intressant på samma gång. Hon ser värdet av att reflektera över konsten som uttryckssätt snarare än dekorativt element och hon vill gärna att hennes verk ska vara tidlösa.

För Caroline börjar processen med att löst hitta en central figur på duken som kan fånga blicken, bakgrunden växer fram efterhand runtom. Hon blandar färgerna med omsorg och börjar väcka personen i motivet till liv. I början av sin karriär använde hon mer rena färger men efterhand har färgblandningen blivit en allt större del av skapandet. Det är en behaglig känsla att undersöka färgkombinationer och upptäcka hur färgerna reagerar med varandra. Caroline påverkas av årstiderna och vädret, vid mörkare tider tenderar målningarna att även de bli mörkare. Återkommande färger är dock alltid nyanser av rött, grönt och blått. När en målning blivit färdig är hon trött men samtidigt så fylld av kreativitet att hon gärna vill börja på en ny tavla direkt.

I en tid då många konstnärer övergår till att måla med akrylfärger håller Caroline sig till det traditionella oljemåleriet. Hon känner att oljan reflekterar hennes lugna motiv och att den kräver eftertänksamhet och tålamod, det passar henne. Oljefärgen har även en anknytning till en historisk tradition av konsthantverk, en tradition som Caroline vill vara en del av och föra vidare. Detta arbetssätt har funnits i århundraden och hon uppskattar dess tidlösa uttryck och känner att det betyder äkthet och kvalitet för henne. Caroline inspireras av alla typer av konstnärligt skapande och vill verkligen att konsten ska tas på allvar i vårt samhälle. Att fånga ögonblick genom kreativt skapande är ett viktigt arbete, konsten har ett tydligt värde som sträcker långt utöver det ekonomiska.