Svenska Dagbladet och Bättre Konst = SANT. På en helsida i SVD kommer sex nordiska konstnärer eller gallerister presenteras varje månad.

Med start måndag 20/2 tar Bättre Konst ytterligare ett steg för att synligöra nordiska konstnärer, konsthantverkare och gallerister inför svenska folket. Bättre Konst har sedan tidigare Kultursidan i Sveriges största dagstidning Metro – ett samarbete som fortsätter med en publicering varje månad.

Är du konstnär eller gallerist går det att anmäla intresse för medverkan här