Henrik Pätzke

Konstnär


Om mig

Växte upp i olika kulturer, där personlig stil uppmuntrades. Är en upptäckare, låter det ovanliga bli vanligt.
Har genom tuffa upplevelser, vänt på de negativa influenserna.
Tillgänglighet och kraft behöver lugn och ro till att fungera väl.
Överraskningar och utveckling behövs, tar fasta på väsentligheter.
Olyckor blir lycka, då vi har något att komma med. Tycker om att riva barriärer och korsa gränser, oberoende på möjligheter.
Hur ser vi på sakar, hur tänker vi, varifrån härstammar vi?
Det som anses konstigt, blir bra då vi satsar och inte släpper greppet.
Då vi experimenterar, når vi möjligheterna. Jag prövar, testar, undersöker och fortsätter med nyfikenhet genom livet.

Plats:

Stockholm, Berlin, Rotterdam.

Kontakt:

Kontakta

Utbildning:

5 år folkhögskolor & fristående konstskolor.

l

Teknik:

Mixmedia, Textil, Olja, Trä, Tempera, Akvarell.

l

Inspirationskällor:

Francis Bacon, Omväxling, Skarpa kast, ”Politiska strukturer”.
Möjligheter, Erfarenheter, Kulturella skillnader.

Kontakta Henrik Pätzke

5 + 3 =