fbpx

Elia Astfjord

Konstnär


Om mig

Började måla redan i tidig ålder, där gradvist ett realistiskt måleri övergick till ett mer abstrakt måleri, för att slutligen helt domineras av måleri som sker i ett meditativt tillstånd. Efter att ha mediterat i många år kunde jag lätt uppnå ett meditativt tillstånd, och märkte snart att jag även kunde agera i det meditativa tillståndet vilket spontant ledde till att jag påbörjade att måla i det meditativa tillståndet. Grundade med tiden en meditationsteknik som baserades på meditation till den meditativa konsten. Undervisar fortfarande elever i meditation, men har nu bestämt att bli mer offentlig med meditationskonsten som just konst.I began painting at an early age, where gradually a realistic painting turned into a more abstract painting to finally be completely dominated by painting that occurs in a meditative state. After meditating for many years, I could easily achieve a meditative state and soon noticed that I could also act in the meditative state, which spontaneously led me to begin painting in the meditative state. Founded over time a meditation technique that was based on meditation for the meditative art. I still teach students meditation but have now decided to become more public with the art of meditation as just art.

Plats:

Bollebygd

Kontakt:

Kontakta

Utbildning:

Domens konsthögskola i Göteborg.
l

Teknik:

Abstrakt måleri med olja.

Inspirationskällor:

All inspiration kommer av fördjupning i meditation där jag fördjupar mig i olika frågor som främst rör andliga/filosofiska betraktelser av livet.

    Contact the artist

    Would you like to know more about a specific art work?

    Are you asking as a company, organisation or privately?
    Do you follow Artportable on social media?